โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่


โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ระดับทุติยภูมิขนาด 150 เตียง ได้จดทะเบียนในนามของ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2540 เป็นต้นมา

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 316/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน อีกทั้งยังรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สิทธิ พ.ร.บ. ผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสุขภาพ และชำระเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ที่มา เกี่ยวกับเรา - โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ (rajavejchiangmai.com)เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่