สันป่าข่อยคลินิก(หมอเก่ง) กระดูกและข้อ


ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ ปรึกษาและตรวจ รักษาโรคกระดูกและข้อ ทั้งวิธีการผ่าตัด และวิธีการไม่ผ่าตัด

หมอเก่ง : ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ ซึ่งมีความชำนาญในการรักษา

  • โรคข้อเข่าเสื่อม
  • การรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด
  • การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
  • กระดูกพรุน
  • เนื้องอกของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
  • โรคปวดหลัง ปวดต้นคอ ด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด
  • โรคทั่วไปทางกระดูกและข้อ เช่น โรคปวดไหล่, โรคปวดข้อมือ, โรคปวดข้อศอก, โรคปวดข้อเข่า, โรคปวดข้อเท้า

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นรับราชการต่อเป็นแพทย์ใช้ทุนประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจบการศีกษาได้วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Mayo Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องของเนื้องอกของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (Bone and Soft tissue Tumor) เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยได้รับทุนการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้ไปอบรมเพิ่มเติมในเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมทั้งในส่วนของข้อสะโพก และข้อเข่าที่ Western Ontario University ประเทศแคนาดา เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

ปัจจุบัน ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ทำงานประจำที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และตำแหน่งบริหารเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องมารับการผ่าตัดรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งจัดว่าเป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน จึงทำแพทย์ให้มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่รักษายากได้มาก นอกจากนี้ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ยังเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์ออร์โทปิดิกส์ แห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการในอนุสาขาเนื้องอกของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน แห่งประเทศไทย

ที่มา taninnit.com

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่