คิวรถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน] (1231)
 • สถานีขนส่งอาเขต 1 (ช้างเผือก) ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-211-577
  • เปิดทุกวัน 05:30-19:30
 • https://www.facebook.com/yy.nakornchiangmai/...
 • คิวรถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน] (1231)
  คิวรถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน] (1231)
  คิวรถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน] (1231)
  คิวรถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน] (1231)
 • #รถบัส #รถบัสไปอำเภอฝาง #รถบัสไปท่าตอน #รถบัสไปแม่อาย #ไปฝาง #รถบัสไปเชียงดาว #คิวบัสไปเชียงดาว #รถบัสแม่อาย #รถบัสเชียงดาว #รถบัสไปฝาง #รถเมล์ท่าตอน #รถเมล์ฝาง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8000340, 98.9867270   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ตารางเดินรถบัส เชียงใหม่[ขนส่งช้างเผือก]-ฝาง(สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  *ตารางวันเดินรถโดยสาร (จันทร์-ศุกร์)
  วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
  จันทร์-ศุกร์06.00เชียงใหม่
  ฝาง
  จันทร์-ศุกร์
  07.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
  ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
  จันทร์-ศุกร์
  08.30เชียงใหม่
  ฝาง 
  จันทร์-ศุกร์
  09.30 เชียงใหม่
  ฝาง
  จันทร์-ศุกร์
  10.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
  ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
  จันทร์-ศุกร์
  11.30เชียงใหม่
  ฝาง
  จันทร์-ศุกร์
  12.30เชียงใหม่
  ฝาง 
  จันทร์-ศุกร์
  13.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
  ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
  จันทร์-ศุกร์
  14.30เชียงใหม่
  ฝาง
  จันทร์-ศุกร์15.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
  จันทร์-ศุกร์
  16.00เชียงใหม่
  ฝาง 
  จันทร์-ศุกร์
  17.30เชียงใหม่ฝาง 
  *ตารางวันเดินรถโดยสาร (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
  เสาร์-อาทิตย์06.00เชียงใหม่
  ฝาง
  เสาร์-อาทิตย์07.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
  ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
  เสาร์-อาทิตย์08.30เชียงใหม่
  ฝาง
  เสาร์-อาทิตย์09.30เชียงใหม่
  ฝาง
  เสาร์-อาทิตย์10.30  (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
  ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
  เสาร์-อาทิตย์11.30เชียงใหม่
  ฝาง
  เสาร์-อาทิตย์12.30เชียงใหม่
  ฝาง
  เสาร์-อาทิตย์13.30  (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
  ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
  เสาร์-อาทิตย์14.30เชียงใหม่
  ฝาง 
  เสาร์-อาทิตย์15.30  (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
  ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
  เสาร์-อาทิตย์16.30เชียงใหม่ฝาง
  เสาร์-อาทิตย์17.30เชียงใหม่ฝาง   ตารางเดินรถบัส เชียงใหม่[ขนส่งช้างเผือก]--> ท่าตอน แม่อาย
  *ตารางวันเดินรถโดยสาร (จันทร์-ศุกร์)
  วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
  จันทร์-ศุกร์07.30เชียงใหม่ ท่าตอน
  จันทร์-ศุกร์10.30เชียงใหม่ท่าตอน
  จันทร์-ศุกร์
  13.30เชียงใหม่ท่าตอน
  จันทร์-ศุกร์
  15.30เชียงใหม่ท่าตอน
  *ตารางวันเดินรถโดยสาร (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
  เสาร์-อาทิตย์
  07.30เชียงใหม่ ท่าตอน
  เสาร์-อาทิตย์10.30เชียงใหม่ท่าตอน
  เสาร์-อาทิตย์
  13.30เชียงใหม่ท่าตอน
  เสาร์-อาทิตย์
  15.30เชียงใหม่ท่าตอน


  * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย  และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เท่านั้น
  ** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-0356366

  รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  อ้างอิง (MAR2021) บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด (yanyonnakornchiangmai.com)

  อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์ SEP2022


กิจกรรม