รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง] (1231)
 • สถานีขนส่งอาเขต 1 (ช้างเผือก) ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-211-577
  • เปิดทุกวัน 05:30-19:30
 • https://www.facebook.com/yy.nakornchiangmai/...
 • รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง] (1231)
 • #รถบัส #รถบัสไปอำเภอฝาง #รถบัสไปท่าตอน #รถบัสไปแม่อาย #ไปฝาง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8000340, 98.9867270   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ตารางเวลาการเดินรถ(ขาขึ้น,ออกเชียงใหม่)

  No.
  ประเภทรถ
  เวลาออกเวลาถึง
  ต้นทางปลายทาง
  1
  รถบัส
  05:0008:20
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก)
  ฝาง
  2
  รถบัส05:3008:50
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก)
  ฝาง
  3
  รถบัส06:0009:20
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก)
  ฝาง
  4
  รถบัส06:3009:50
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก)
  ฝาง
  5
  รถบัส07:0010:20
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก)
  ฝาง
  5
  รถบัส
  08:2010:40
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก)
  ฝาง
  7
  รถบัส09:4012:00
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก)
  ฝาง
  8
  รถบัส12:15
  15:35
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก)
  ฝาง
  9
  รถบัส13:00
  16:20
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก)
  ฝาง
  10
  รถบัสแอร์14:15
  17:35
  เชียงใหม่
  ฝาง
  11
  รถบัส
  15:0018:20
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
  12
  รถบัส
  16:15
  19:35
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
  13
  รถบัส
  17:00
  20:20
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
  14
  รถบัส17:30
  20:50
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง
  15
  รถบัส19:30
  22:50
  เชียงใหม่ (ขนส่งช้างเผือก) ฝาง

  ตารางเวลารถตู้ VIP


  *หมายเหตุ รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
  * - สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ - ฝาง รถบัสใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที และ สำหรับเส้นทางเชียงใหม่ - ท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยจะมีการจอดพักรถ ประมาณ 10 นาทีที่ท่ารถเชียงดาว และผู้โดยสารสามารถ ยืดเส้นยืดสายและเข้าห้องน้ำได้


  สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
  1231 ก อาเขตช้างเผือก ฝาง 05:30น.(ออกทุก 30 นาที) 19:30น. 97  ตารางเวลาการเดินรถ(ขาล่อง,เข้าเชียงใหม่)

  No.
  ประเภทรถ
  เวลาออกเวลาถึง
  ต้นทางปลายทาง
  1
  รถบัส
  04:0007:20
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  2
  รถบัส04:3007:50
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  3
  รถบัส05:0008:20
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  4
  รถบัส05:4008:50
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  5
  รถบัส06:2009:40
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  5
  รถบัส
  07:0010:20
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  7
  รถบัสแอร์08:2011:40
  ฝาง
  เชียงใหม่
  8
  รถบัส09:40
  13:00
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  9
  รถบัส11:0014:20
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  10
  รถบัส11:40
  15:00
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  11
  รถบัส
  13:0016:20
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  12
  รถบัส
  13:40
  17:00
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  13
  รถบัส
  15:00
  18:20
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  14
  รถบัส16:20
  19:40
  ฝาง (สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
  เชียงใหม่
  ที่มา(Update 10Mar2020) yanyonnakornchiangmai.comกิจกรรม