จุดซื้อตั๋วและคิวรถบัส ยานยนต์นครเชียงใหม่(เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> ฝาง-ท่าตอน) (1231)


ตารางเดินรถบัส เชียงใหม่[ขนส่งช้างเผือก]-ฝาง(สถานี ข้างโรงพยาบาลฝาง)
*ตารางวันเดินรถโดยสาร (จันทร์-ศุกร์)
วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
จันทร์-ศุกร์06.00เชียงใหม่
ฝาง
จันทร์-ศุกร์
07.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
จันทร์-ศุกร์
08.30เชียงใหม่
ฝาง 
จันทร์-ศุกร์
09.30 เชียงใหม่
ฝาง
จันทร์-ศุกร์
10.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
จันทร์-ศุกร์
11.30เชียงใหม่
ฝาง
จันทร์-ศุกร์
12.30เชียงใหม่
ฝาง 
จันทร์-ศุกร์
13.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
จันทร์-ศุกร์
14.30เชียงใหม่
ฝาง
จันทร์-ศุกร์15.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
จันทร์-ศุกร์
16.00เชียงใหม่
ฝาง 
จันทร์-ศุกร์
17.30เชียงใหม่ฝาง 
*ตารางวันเดินรถโดยสาร (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
เสาร์-อาทิตย์06.00เชียงใหม่
ฝาง
เสาร์-อาทิตย์07.30 (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
เสาร์-อาทิตย์08.30เชียงใหม่
ฝาง
เสาร์-อาทิตย์09.30เชียงใหม่
ฝาง
เสาร์-อาทิตย์10.30  (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
เสาร์-อาทิตย์11.30เชียงใหม่
ฝาง
เสาร์-อาทิตย์12.30เชียงใหม่
ฝาง
เสาร์-อาทิตย์13.30  (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
เสาร์-อาทิตย์14.30เชียงใหม่
ฝาง 
เสาร์-อาทิตย์15.30  (เข้าท่าตอน )เชียงใหม่
ฝาง (เข้าแม่อาย ท่าตอน )
เสาร์-อาทิตย์16.30เชียงใหม่ฝาง
เสาร์-อาทิตย์17.30เชียงใหม่ฝาง ตารางเดินรถบัส เชียงใหม่[ขนส่งช้างเผือก]--> ท่าตอน แม่อาย
*ตารางวันเดินรถโดยสาร (จันทร์-ศุกร์)
วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
จันทร์-ศุกร์07.30เชียงใหม่ ท่าตอน
จันทร์-ศุกร์10.30เชียงใหม่ท่าตอน
จันทร์-ศุกร์
13.30เชียงใหม่ท่าตอน
จันทร์-ศุกร์
15.30เชียงใหม่ท่าตอน
*ตารางวันเดินรถโดยสาร (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
วันเวลาออกต้นทางต้นทางปลายทาง
เสาร์-อาทิตย์
07.30เชียงใหม่ ท่าตอน
เสาร์-อาทิตย์10.30เชียงใหม่ท่าตอน
เสาร์-อาทิตย์
13.30เชียงใหม่ท่าตอน
เสาร์-อาทิตย์
15.30เชียงใหม่ท่าตอน


* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัย  และมีไข้ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เท่านั้น
** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 081-0356366

รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:20 รถอาจจะออกจริง 10:10 หรือ 10:30
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อ้างอิง (MAR2021) บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด (yanyonnakornchiangmai.com)

อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์ SEP2022

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่