ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ถนนเชียงใหม่-หางดง [108] ตำบลแม่เหียะ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-920-666 ,053-920-604 ,053-920-605
  • เปิดทุกวัน 07:00-20:00
 • http://excellent.med.cmu.ac.th/meccmu...
 • ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • #เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ #โรคผู้สูงอายุ #อายุรศาสตร์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7563060, 98.9689810   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  แผนก
  วันบริการ
  เวลาทำการ
  ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เปิดให้บริการทุกวัน
  07.00 - 20.00
  แผนกผู้ป่วยนอก
  เปิดให้บริการทุกวัน
  07.00 - 20.00
  คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
   จันทร์ - เสาร์
  จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.
  เสาร์ 8.00 น. - 12.00 น.
  งานโภชนาการ
   จันทร์ - ศุกร์
  08.00 - 17.00
  REFexcellent.med.cmu.ac.th
  แผนกผู้ป่วยนอกให้บริการ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไทรอยด์ โรคต่อมไร้ท่อฯ โรคไต โรคสมองและระบบประสาท โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคตับและทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ
  • คลินิกโรคเฉพาะทาง ได้แก่ ตา หู คอ จมูก กระดูกและข้อ โรคจิตเวช ศัลยกรรมทั่วไป และทางเดินปัสสาวะ
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีวินิจฉัย
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ


  คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
  • การฟื้นฟูระบบโครงสร้างกล้ามเนื้
  • การฟื้นฟูระบบประสาท
  • การฟื้นฟูด้านการทรงตัว
  • การฟื้นฟูด้านการกลืน
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีวินิจฉัย
  • กิจกรรมกระตุ้นสมอง *หากเป็นผู้ป่วยรายใหม่ต้องพบแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษาทุกครั้ง

กิจกรรม