ดีแทค เซ็นเตอร์ (โลตัส คำเที่ยง)

Dtac

สำนักงานบริการครบวงจร
ตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของคุณ เช็กโปรโมชั่นปัจจุบันของคุณ(โปรโมชั่นหลักและเสริม) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *1003 โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
กด *1003 โทรออก กด 8
ตรวจสอบจำนวนการใช้งานคงเหลือ/ระยะเวลาที่ใช้สิทธิ์(โปรโมชั่นเสริม) เช็กยอดเงินคงเหลือ ใจดีให้ยืมคงเหลือ และวันหมดอายุ
บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *101# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*1001 โทรออก
เช็กยอดใช้งานคงเหลือของโปรเสริมทั้งหมด บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *101# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1001 โทรออก
เช็กยอดโบนัส และโบนัสในเครือข่ายคงเหลือ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *101#โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1001 โทรออก

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่คิดค่าบริการจากกระเป๋าโบนัสจะปรับเปลี่ยนเป็น 2 บาท/MB,
ส่วนการโทรทุกเครือข่าย (2 บาท /นาที) และส่ง SMS, MMS (2 บาท/ข้อความ) ยังคงคิดตามอัตราเดิม
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ศูนย์รวม รายละเอียดโปรโมชั่น, สมัคร, ยกเลิก (โปรโมชั่นหลักและโปรโมชั่นเสริม) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1003 โทรออก
บริการเติมเงิน เติมเงินผ่านบัตรเติมเงิน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *101*หมายเลขบัตร,รหัสเติมเงิน# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1000 โทรออก
ศูนย์รวมบริการใจดีต่างๆ ศูนย์รวมบริการใจดี บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *100 โทรออก
ใจดีให้ยืม บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด*110*0# โทรออก ตรวจสอบยอดการใช้งานใจดีให้ยืมที่สามารถยืมได้
กด *110# โทรออก (ยืม 40 บาท) หรือ กด *110* จำนวนเงินที่ต้องการยืม # โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*1010 โทรออก
ใจดีให้โอน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *112*08XXXXXXXX*จำนวนเงินที่ต้องการโอนเงิน20-200# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*1012 โทรออก
ใจดีแจกวัน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *113*จำนวนวันที่ต้องการโอน 30, 90, 180# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1013 โทรออก
ใจดีฉุกเฉิน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *114*08XXXXXXXX# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1014 โทรออก
ใจดีแปลให้ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1021 โทรออก
ใจดีแจ้งเครือข่าย บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*7102 โทรออก
บริการอื่นๆ บริการถาม-ตอบ อัตโนมัติ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*777 โทรออก
บริการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และการลงทะเบียนแสดงตน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *102 โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*1002 โทรออก กด 1
ตรวจสอบเบอร์มือถือว่าอยู่ในเครือข่ายดีแทคหรือไม่ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *102*08XXXXXX# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของหมายเลขโทรศัพท์ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *102*1*08XXXXXX# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เช็กเบอร์คนโปรด บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *103*6#โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1003 โทรออก กด 6
เปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ dtac prepaid internet บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *104*61# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ปิดบริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ dtac prepaid internet บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *104*62# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เปิดบริการ dtac prepaid internet บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *104*71# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*1004 โทรออก กด7
ปิดบริการ dtac prepaid internet บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *104*72# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*1004 โทรออก กด7
ตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน Internet, MMS บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *772# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*1004 โทรออก กด7
เช็กยอดการใช้งานแฮปปี้แบงค์จากดีแทค บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *108*2# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
สมัครบริการระหว่างประเทศ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *118# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1018 โทรออก กด1
ระงับบริการระหว่างประเทศ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *118*2# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1018 โทรออก กด 1
ตรวจสอบสถานะบริการระหว่าประเทศ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *118*3# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*1018 โทรออก
โอนสายทุกกรณี(Call Forwarding) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด**21*หมายเลขปลายทาง# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี(Cancel Call Forwarding) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด ##21# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ TriNet หรือไม่ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *3000# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *3000 โทรออก
บริการรับฝากข้อความเสียง(Voice Mail) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
ฟัง, เปลี่ยนภาษา กด *1802 โทรออก
บริการไม่โชว์เบอร์ ไม่รับสาย บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด*713# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *7103 โทรออก
บริการเลือกรับสายและเลือกไม่รับสาย(Call Screening) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *7143 โทรออก
บริการเตือนสายที่ไม่ได่นับ(แจ๋ว) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *771 โทรออก
เสียงเพลงรอสาย(3บาท/นาที ไม่รวม VAT) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *119 โทรออก หรือ กด *888 โทรออก
dtac call center(ครั้งละ 3 บาท รวม VAT) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด1678 โทรออก
dtac call center ผ่าน SMS (ข้อความละ 1 บาท ไม่รวม VAT)พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 16789
(1 ข้อมความ = ภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ภาาาอังกฤษ 160 ตัวอักษร)
บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด 16789

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ศูนย์รวมเบอร์ฟรีบริการฮิต (เบอร์โทรเช็กยอด, สมัครแพ็กเกจ, เปิด-ปิดอินเทอร์เน็ต,บริการเสริมอื่ๆ) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *1678# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ยกเลิก SMS สิทธิพิเศษ โฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค(ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*137 โทรออก กด 1 (ฟรี)
ยกเลิกบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*137 โทรออก กด 2 (ฟรี)
ตรวจสอบบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน(ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด*137 โทรออก กด 3 (ฟรี)
รวมเมนูบริการ *165 บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด*165*0# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เช็คโปรโมชั่นปัจจุบัน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด*165*1# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เช็คยอดใช้งานคงเหลือ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด*165*2# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
Reset Promotion เปลี่ยนเป็นการใช้งานตามจริง บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด*165*4# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เลขหมาย USSD/IVR เพื่อผู้บริโภค บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด*165*9# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *165 โทรออก
แบบรายเดือน
เช็กยอดการใช้งานปัจุบัน เช็กรายละเอียดแพ็กเกจปัจุบันของคุณ(แพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *103*8# โทรออก

บริการโทรศัพย์ตอบรับอัตโนมัติ
-
เช็กยอดค่าบริการค้างชำระ ยอดใช้งานระหว่างรอบบิล และเช็กยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลัก และแพ็กเกจเสริม
บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *121# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1811 โทรออก
เช็กยอดการใช้งานแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม(โทร, Internet, SMS ,MMS) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *121*1# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1811 โทรออก กด 1
เช็กยอดการใช้งานและยอดคงเหลือของดีแทคโบนัส บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *121*4# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1888 โทรออก กด 2
เช็กยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ต 2 เดือนย้อนหลัง บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *121*7# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เช็กยอดเงินค่าใช้บริการ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *121*8# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เช็กยอดการใช้งาน Data Roaming บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *121*14# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เช็กยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม เช็กยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *121*6# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1811 โทรออก กด 2
ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจ ศูนย์รวม รายละเอียดแพ็กเกจ, สมัคร, ยกเลิก (ทั้งแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
บริการเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ One Stop Service บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1888 โทรออก
สมัครบริการ SMS แจ้งยอดค่าโทรอัตโนมัติแบบรายวันและรายสัปดาห์ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *18882 โทรออก
บริการควบคุมวงเงิน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
เช็กยอดควาบคุมที่ตั้งไว้ กด *146# โทรออก
สมัคร, แก้ไขยอดที่ควบคุม กด *146*1*ยอดควบคุม# โทรออก
ยกเลิกบริการตั้งยอดควบคุม กด *146*2# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *18882 โทรออก
ชำระค่าบริการผ่านบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *18883 โทรออก
บริการอื่นๆ บริการถาม-ตอบ อัตโนมัติ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *777 โทรออก
บริการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และการลงทะเบียนแสดงตน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *102 โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ตรวจสอบเบอร์มือถือว่าอยู่ในเครือข่ายดีแทคหรือไม่ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *102*08XXXXXX# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของหมายเลขโทรศัพท์ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *102*1*08XXXXXX# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ  internet บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *104*61# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ปิดบริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ  internet บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *104*62#*777 โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เปิดบริการ dtac  internet บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *104*71# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1004 โทรออก กด7
ปิดบริการ dtac  internet บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *104*72# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1004 โทรออก กด7
ตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน Internet และ MMS บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *772# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1004 โทรออก กด7
เปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ(IR) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *124# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ(IR) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *124*2# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เปิดใช้บริการ Data Roaming บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *124*4# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ปิดใช้บริการ Data Roaming บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *124*3# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
บริการเติมเงินให้ดีแทคเติมเงิน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *141*หมายเลขดีแทคเติมเงินที่ต้องการเติมเงิน*จำนวนเงินที่จะเติม20, 50, 100, 200, 300, 400, 500# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1411 โทรออก
บริการแจ้งเบอร์ปลายทางให้โทรกลับ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *149*08XXXXXXX# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *1490 โทรออก
โอนสายทุกกรณี(Call Forwarding) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด **21*หมายเลขปลายทาง# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี(Cancel Call Forwarding) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด ##21# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ TriNet หรือไม่ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *3000# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *3000 โทรออก
บริการรับฝากข้อความเสียง(Voice Mail) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
ฟัง, เปลี่ยนภาษา กด *1802 โทรออก ยกเลิก กด *7080 โทรออก
สมัคร, ยกเลิก บริการแจ้งเบอร์ดีแทค(เพื่อทราบว่าเบอร์ปลายทางที่คุณโทรหาเป็นเครือข่ายดีแทคหรือไม่) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *7102 โทรออก
บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ(Miss No More) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *771 โทรออก
เสียงเพลงรอสาย(3บาท/นาที ไม่รวม VAT) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *119 โทรออก หรือ กด *888 โทรออก
dtac call center(ครั้งละ 3 บาท รวม VAT) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด 1678 โทรออก
dtac call center ผ่าน SMS (ข้อความละ 1 บาท ไม่รวม VAT)พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 16789
(1 ข้อมความ = ภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ภาาาอังกฤษ 160 ตัวอักษร)
บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด 16789

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ศูนย์รวมเบอร์ฟรีบริการฮิต (เบอร์โทรเช็กยอด, สมัครแพ็กเกจ, เปิด-ปิดอินเทอร์เน็ต,บริการเสริมอื่ๆ) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *1678# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
ยกเลิก SMS สิทธิพิเศษ โฆษณาที่ไม่ได้ส่งจากดีแทค(ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *137 โทรออก กด 1 (ฟรี)
ยกเลิกบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน (ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *137 โทรออก กด 2 (ฟรี)
ตรวจสอบบริการ SMS ที่สมัครและถูกคิดเงิน(ใช้บริการได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน) บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *137 โทรออก กด 3 (ฟรี)
รวมเมนูบริการ *165 บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *165*0# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เช็คโปรโมชั่นปัจจุบัน บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *165*1# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เช็คยอดใช้งานคงเหลือ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *165*2# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เช็กวงเงินปัจจุบันและวงเงินคงเหลือที่สามารรถใช้งานได้ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *165*3# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
Reset Promotion เปลี่ยนเป็นการใช้งานตามจริง บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *165*4# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
เลขหมาย USSD/IVR เพื่อผู้บริโภค บริการด่วนพิเศษ(USSD)
กด *165*9# โทรออก

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
-
คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการด่วนพิเศษ(USSD)
-
บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)
กด *165 โทรออก
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่