ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต (สาขามีโชค)


ซุปเปอร์มาร์เก็ตภายใต้ชื่อ “ริมปิง” ได้ถือกำเนิดขึ้น ในปีพ.ศ.2531 ณ ริมฝั่งแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันออก บนถนนเชียงใหม่-ลำพูน จึงเป็นที่มาของชื่อ “ริมปิง”

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่