ทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่ (ทิงพาร์ค นิมมานเหมินทร์)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม