ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น (สาขาเชียงใหม่)
 • 121 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-106-198
  • จันทร์-เสาร์ 08:30-17:00
 • https://www.sritranggroup.com...
 • ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น (สาขาเชียงใหม่)
 • #ธุรกิจยางธรรมชาติ #บริษัทยางพารา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7962170, 99.0240910   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บมจ.ศรีตรัง เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจร (Integrated Natural Rubber Company) เริ่มจากธุรกิจต้นน้ำที่ศรีตรังได้ลงทุนในสวนยางพาราขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับปลูกสวนยางพาราประมาณ 45,000 ไร่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย และในธุรกิจกลางน้ำ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิตกว่า 2.86 ล้านตันต่อปีจากจำนวนโรงงานรวม 36 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดสองอันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการขยายตัวของพื้นที่ปลูกยางธรรมชาติ

  สำหรับธุรกิจปลายน้ำ บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ที่ใช้ในทางการแพทย์และใช้ในเชิงไลฟสไตล์ ทั้งแบบมีแป้งและไม่มีแป้งให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งสิ้น 4 โรงงาน ด้วยกำลังการผลิตกว่า 17,200 ล้านชิ้นต่อปี และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตถุงมือยางระดับโลก อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติในการผลิตท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง มีโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในการผลิตท่อไฮดรอลิกเพื่อใช้ในงานประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ

  นอกจากนี้ บมจ. ศรีตรัง ได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีกหลายบริษัทเพื่อบริการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ด้านการขนส่ง และการแปรรูปไม้ยางธรรมชาติ เป็นต้น

  ณ ปัจจุบัน บมจ. ศรีตรัง เป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ดำรงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

  ที่มา sritranggroup.com


กิจกรรม