เรโทร สเต็ก คาเฟ่
บริการบุฟเฟต์รายละเอียด
บุฟเฟต์อาหารสเต็ก บุฟเฟ่ต์
เพิ่มเติม*ไม่รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา169 บาท*

*Update june.2023 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF Retro Steak Cafe' บุฟเฟ่ต์ สเต็ก 


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่