ศูนย์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ผสมผสาน
 • 55 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-949-899 ,053-934-898 ,053-934-897
  • เปิดทุกวัน 08:00-20:00
 • http://excellent.med.cmu.ac.th/meccmu/?page_id=94...
 • ศูนย์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ผสมผสาน
 • #ศูนย์การแพทย์แผนไทย #แพทย์ผสมผสาน #แพทย์แผนจีน
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7836710, 98.9818640   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคเรือนไม้ไทยโบราณอายุกว่าร้อยปีจากคุณเลียม ตัณฑวิรุฬห์ บุตรสาวของคุณพระอนุรัฐนฤผดุง (ล้อม นมะหุต) และได้ทำการอนุรักษ์ ปรับปรุง ต่อเติมหลายเป็นอาคารไม้ที่มีเอกลักษณ์และจัดตั้งเป็น ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หรือ Center of Thai Traditional and Complementary Medicine (TTCM) แห่งเดียวของเชียงใหม่

  ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้การบริการแบบผสมผสาน ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์แห่งการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาการบริการของศูนย์อยู่เสมอ

  แผนกแพทย์แผนไทย

  ใช้ศาสตร์ที่ประยุกต์กัน ระหว่างการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม และวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ โดยมีการศึกษาวิจัยควบคู่และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา


  นวด สวนดอก
  การนวดไทยแบบราชสำนักผสมผสานกับการกดจุดจีน เป็นการนวดที่มีรูปแบบเฉพาะเพื่อ “ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ” โดยผ่านการวิจัยของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  นวด เบญจเกสร
  การนวดสวนดอกที่ผสมการตอกเส้นแบบล้านนา การตอกจุด และการประคบสมุนไพรเข้าด้วยกัน


  นวด ตรีสุคนธ์
  การผสมผสานระหว่างการนวดสวนดอก การตอกเส้น การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา ปรับสมดุลร่างกาย และบำรุงอวัยวะภายในไปพร้อม ๆ กัน

  นวด กดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
  การนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อขา ฝ่าเท้า และบำรุงอวัยวะภายใน โดยใช้สมุนไพรแช่เท้าและน้ำมันนวดที่คิดค้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การดูแลมารดาหลังคลอด

  คอร์สฟื้นสุขภาพและปรับสมดุลธาตุภายหลังการคลอดบุตร ด้วยหัตถการ 5 ขั้นตอน ตามศาสตร์ดั้งเดิมของแผนไทย

  การรักษาด้วยยาสมุนไพรไทย
  ห่างไกลจากโรคด้วยสมุนไพรไทยธรรมชาติ ตรวจ วินิจฉัยและให้การรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้เชี่ยวชาญ


  แผนกแพทย์แผนจีน
  ให้บริการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ซึ่งสืบทอดมายาวนานมากกว่า 5,000 ปี และองค์การอนามัยโลก WHO (World Health Organization) ได้ประกาศรับรองการรักษาโดยการฝังเข็ม ว่าสามารถรักษากลุ่มอาการโรคได้ผลดี อาทิเช่น อาการปวดต่าง ๆ ระบบสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง โดยผู้เข้ารับบริการจะได้รับการบริการจากแพทย์แผนจีนที่ได้รับการรับรองการประกอบโรคศิลป์ของกระทรวงสาธารณสุขในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

  การฝังเข็ม
  การใช้เข็มขนาดเล็กปักบริเวณจุดลมปราณไว้ตามเวลาที่กำหนด ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย อาการปวดต่าง ๆ และปรับสมดุลร่างกาย

  การครอบแก้ว
  การใช้ถ้วยแก้วสุญญากาศวางตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลมปราณและช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

  บริการสมุนไพรจีน
  มีทั้งแบบเม็ดและแบบสดไปต้มทานเอง เพื่อการบำรุง และปรับสมดุลสุขภาพร่างกาย

  ที่มา excellent.med.cmu.ac.th


กิจกรรม