ธนาคาร ไทยพาญิชย์ (สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
บริการ ติดต่อ
เบอร์โทร Callcenter 0-2777-7777
tel.(สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) 053-214813 053-214814
FAX โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่053-214819
SWIFT CODE SICOTHBK
Web site https://www.scb.co.th/
Facebook SCB Thailand
Twitter SCB Thailand
LINE SCB Thailand
Instagram scb_thailand
Email customer_service@scb.co.th
Apps
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่