7-11 (สาขาเทคนิคการแพทย์ )+[ออล คาเฟ่]

บริการ
เบอร์โทร / ลิงค์
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-826-7744
ศูนย์บริการสมาชิกบัตร 7-Card. 02-826-7777
Website 7eleven.co.th
Facebook 7ElevenThailand
EMAIL FAQ@7eleven.co.th
ดาว์นโหลด APPS

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531
บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. ให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License Agreement ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์

ที่มา cpall.co.th

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่