ควิกเซอร์วิส (เชิงดอย ดอยสะเก็ด)

ร้านควิก เซอร์วิส (Quick Service) คือ ร้านสารพัดบริการชุมชน ที่ได้รวบรวมเอาบริการหลายๆ อย่างที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนมาเปิดให้บริการในร้านเดียวกันภายใต้บริการแบบ ONE STOP SERVICES โดยมีแนวคิดเริ่มเกิดจากการมองเห็นถึงความไม่สะดวกและไม่มีเวลาของผู้คนในชุมชน ที่จะไปจัดการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเองรวมถึงความไม่สะดวกที่จะไปทำหลายๆ ธุรกรรมในหลายๆ สถานที่ได้ในเวลาที่จำกัด โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ที่การจราจรติดขัด อย่างเช่น กรุงเทพมหานครหรือหัวเมืองขนาดใหญ่หรือแม้แต่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากหน่วยงานให้บริการของรัฐเช่นที่ทำการไปรษณีย์ธนาคาร กรมขนส่ง ทางบก จุดชำระค่าบริการต่างๆเช่น ค่างวดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต สินเชื่อต่างๆ ศูนย์บริการทำ พรบ. ต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์, บริการถ่ายเอกสาร, รับ-ส่งแฟ็กซ์

ที่มา quickservice.co.th


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่