ที่จอดรถยนต์ ข่วงพยอม (รพ.ศูนย์ศรีพัฒน์ / รพ.มหาราช /ศูนย์ความเป็นเลิศ)
*มีรถรับส่งไป รพ.ศรีพัฒน์
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่