คลินิกทันตกรรม (ศูนย์ศรีพัฒน์)


 ให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง , ให้บริการวัคซีนและใบรับรองวัคซีน , วินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากการเดินทาง , ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่