โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลแม่แจ่ม)
 • ถนน- ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอ แม่แจ่ม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
 • 053-485-371 ,053-485-372 ,053-485-373
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://dvhospital.go.th/...
 • โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลแม่แจ่ม)
  โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลแม่แจ่ม)
  โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลแม่แจ่ม)
 • #รักษาทั่วไป #โรงพยาบาล #รักษาฉุกเฉิน #โรงพยาบาลแม่แจ่ม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.4979927, 98.3790600   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2517 โดยใช้ชื่อสถานบริการขณะนั้นว่า “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคชาวบ้านหลังคาเรือนละ 1 บาท สมทบกับเงินงบประมาณซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลจำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด 10 เตียง กระทั่งปี 2528 กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยยกฐานะจากโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เป็นขนาด 30 เตียง และได้มีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงพยาบาลทั้งหมดจำนวน 7 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โรงพยาบาลแม่แจ่ม มีขนาดคับแคบไม่พื้นที่เพียงพอต่อผู้มารับบริการทั้งแผนกหอผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน จึงได้มีการขอย้ายและยกฐานะของโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน สถานที่ตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ พร้อมทั้งได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 หลังจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และอาคารประกอบอื่นๆ เพื่อสามารถย้ายไปดำเนินการในพื้นที่แห่งใหม่ได้ โดยออกแบบการก่อสร้างทั้งหมด โดยกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา”

  ที่มา เกี่ยวกับเรา (dvhospital.go.th)


กิจกรรม