ลีลาชาบู
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติมไม่รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลา-
ราคา259 บาท


*Update October.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ลีลาชาบู - Leela Shabu

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่