ไอดีพี เอ็ดดูเคชั่น

คอร์สเตรียมตัวสอบ IELTS กับ IDP English
• ศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

IDP เป็นเจ้าของร่วม IELTS การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษชั้นนำเพื่อการศึกษา การทำงาน และการย้ายถิ่นฐาน ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก IDP มีศูนย์สอบอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งผ่านมาตรฐานระดับสากล และได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษให้เป็นศูนย์สอบ IELTS for UKVI และ IELTS Life Skills อีกเช่นกัน

IDP English คือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ IELST ซึ่งอาจารย์ของ IDP English ทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ และได้รับประกาศนียบัตร TESOL รับรองการสอน ดังนั้นนักเรียนจึงมั่นใจได้ว่าอาจารย์ของเราจะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และมีความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งในการพัฒนาภาษาอังกฤษแต่ละทักษะ รวมถึงเพิ่มระดับคะแนนในการสอบ IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่