ศรีสวัสดิ์ (สาขาหน้าปั๊มปตท.แยกพืชสวนโลก)

กิจกรรม