คลินิกหูคอจมูก ศูนย์ศรีพัฒน์ [ชั้น 5 OPD อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์]


  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการและโรคที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ และจมูก เช่น โรคประสาทหูเสื่อม นอนกรน ไซนัสอักเสบ น้ำในหูไม่เท่ากัน ทอนซิลอักเสบ ฯลฯ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูก

ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่