จริงใจ บุฟเฟ่ต์หมูจุ่ม
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์ 
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา 119 / 139 บาท

*Update February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF จริงใจบุฟเฟต์หมูจุ่ม แม่โจ้

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่