หลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด 2 (เชียงใหม่แลนด์)
 • ถนนเชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-235-889 ,053-204-909
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00
 • https://www.fnsyrus.com/...
 • หลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด 2 (เชียงใหม่แลนด์)
 • #บริษัทหลักทรัพย์ #หุ้น #ตราสารหนี้
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7678630, 98.9968290   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • CALL CENTER : 02-782-2400
  • WWW : fnsyrus.com
  • LINE : @pxl9948x
  • FACEBOOK : fnsyrus
  • สาขาเชียงใหม่ 1  053-204-711
  • สาขาเชียงใหม่ 1 โทรสาร 053-235-880 และ 053-272-369
  • สาขาเชียงใหม่ 2 053-235-889 , 053-204-909
  • สาขาเชียงใหม่ 2 โทรสาร 053-235-890 และ 053-204-910


  ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และเปลี่ยนแปลง ชื่อย่อ หลักทรัพย์จากเดิม "SYRUS" เป็น "FSS" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวม กิจการระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552


  บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่

  1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  2. การค้าหลักทรัพย์
  3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
  4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  5. การยืม และให้ยืมหลักทรัพย์

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่

  • ที่ปรึกษาทางการเงิน
  • ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)
  • ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • ตัวแทนซื้อ/ขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

  นอกจากแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจรแล้ว ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการลงทุน การดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุก จึงทำให้ Finansia ได้เติบโต และพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้า ของประเทศ


  ที่มา fnsyrus.comกิจกรรม