ก๋วยเตี๋ยวเป็ดป๊าธงชัย(เจ้าเก่าแจ่งก๊ะต๊ำ)

กิจกรรม