อันยองกริล (โครงการ ภานนสตรีท) 안녕 그릴
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารปิ้งย่างเกาหลี บุฟเฟ่ต์ 
เงื่อนไขเวลา1 ชั่วโมง 30 นาที
+เพิ่มเติม*ไม่รวมเครื่องดื่ม
ราคา (หมู/ไก่)*329บาท
ราคา (เนื้อพรีเมี่ยม) หมู ไก่ *439 บาท

*Update May.2023 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF อันยองกริล

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่