ทันตแพทย์ทองนารถ-ปริฉัตร
คลินิกของเราได้เปลี่ยนชื่อจาก คลินิกทันตกรรมทองนารถ-ปริฉัตร มาเป็น คลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี สาขาเชียงใหม่นะคะ ทีมบริหารจัดการเเละหมอ เป็นทีมเดิม เเต่มีเพิ่มเติมคือ มีคลินิกระบบมหาวิทยาลัย สาขาจัดฟันเพิ่มเข้ามาร่วมให้บริการค่ะ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่