เวียดเจ็ทแอร์ เคาท์เตอร์เซอร์วิส Thai VietJet Air (สนามบินเชียงใหม่)


บินสุวรรณภูมิต้องเวียตเจ็ท

สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่/ เชียงราย/ ภูเก็ต/ กระบี่/ หาดใหญ่/ นครศรีธรรมราช/ สุราษฎร์ธานี/ อุดรธานี/ ขอนแก่น/ อุบลราชธานี

บินตรงข้ามภูมิภาคสะดวกกว่า เชียงราย - ภูเก็ต/ หาดใหญ่

และเชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช

กิจกรรมในเชียงใหม่