แก้มหมูกระทะ บุฟเฟ่ต์
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูกระทะ / ย่างเนย บุฟเฟ่ต์
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (รวมน้ำ)219  บาท
ราคา(ไม่รวมน้ำ)
189 บาท

*Update october.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF แก้มหมูกระทะ บุฟเฟต์

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่