กูชอบหมูกระทะ
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูกระทะ บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม +รวมของกินเล่น
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา 159 บาท

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF กูชอบหมูกระทะ

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่