ลอนดอน เฮาส์
 • ซอย 8 ถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 086-431-2067 ,086-429-8027
 • http://www.londonhouse-cm.com/...
 • ลอนดอน เฮาส์
  ลอนดอน เฮาส์
 • #เรียนภาษาอังกฤษ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7948680, 98.9839999   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  โรงเรียนภาษาอังกฤษลอนดอนเฮาส์เชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อตั้งมาแต่ปี พ.ศ.2544 เรามีความภูมิใจ

  ที่เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเก่าแก่ประจำจังหวัดเชียงใหม่มานานกว่า 15 ปี

  โรงเรียนเราตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาอันรมรื่น


  โรงเรียนลอนดอนเฮาส์มีจุดมุ่งหมายที่จะคงไว้และพัฒนามาตรฐานการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  ทั้งในและนอกห้องเรียน บุคลาการด้านการสอนของเรามีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นใส่ใจ

  ในการช่วยนักเรียนให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

  เราเชื่อว่ากุญแจสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาจากการมีความมั่นใจในตัวเอง

  ความมั่นใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

  ที่มา London House Chiang Mai (londonhouse-cm.com)


กิจกรรม