คิวเอฟ ฟาร์มมาร์เก็ต
 • ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 082-498-9795
  • เปิดทุกวัน 07:30-20:00
 • https://www.facebook.com/QF-Farm-483145308533026/...
 • คิวเอฟ ฟาร์มมาร์เก็ต
 • #ผลไม้ออกานิค #ผักสดออกานิค #ไข่ไก่ #ผักอินทรีย์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7861364, 99.0141893   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  F-Farm มีพื้นที่ในการปลูกพืชผักอินทรีย์ มากถึง 50 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 สวนผักด้วยกัน ในแต่ละพื้นที่นั้นจะปลูกผักแต่ละชนิดแตกต่างกันไป และในแต่ละพื้นที่ทุกการปลูกนั้นมีการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างดี และรอบคอบ ตั้งแต่การควบคุมเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงกระบวนการตัดพืชผลผลิตส่งมายังสำนักงานใหญ่ รวมไปถึงการดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในสวน ทั้งน้ำ ดิน ปุ๋ยชีวภาพ และส่วนอื่นๆที่เพี่ยวข้องกับพืชผักทั้งทางตรงและทางอ้อม เพท่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการผลิตและความปลอดภัยก่อนถึงมือทุกท่าน

  ที่มา https://www.qf-farm.com/


กิจกรรม