ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 • ถนน- ตำบลสันโป่ง  อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
  • เปิดทุกวัน 08:00-17:00
 • ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 • #กรมหลวงชุมพรเชียงใหม่
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.9428420, 98.9406851   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ทหารเรือประจำการบางส่วนรวมกับทหารเรือนอกประจำการ ที่ประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด ใกล้เคียง ได้ก่อตั้งชมรมนาวีภาคเหนือขึ้น ในเวลาต่อมาข้าราชการกองทัพเรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคเหนือ ชมรมนาวีภาคเหนือและ ประชาชนที่มีความเลื่อมใสในพลเรือเอก พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต่างรำลึกถึงพระคุณคุณูปการ ที่พระองค์ท่านมีต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์ และที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงนานาประการแก่อนุชนรุ่นหลัง จึงได้ ร่วมมือร่วมใจกันหาทุนเพื่อหล่อพระรูปเหมือนเท่าพระองค์จริงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระองค์ท่าน รวมทั้งกองทัพ เรือให้ประชาชนที่อยู่ภาคเหนือได้รู้จัก ตลอดจนเพื่อเชื่อมความสามัคคีของทหารเรือภาคเหนือทั้งในประจำการและนอกประจำ การ

  ในการนี้ คณะกรรมการชมรมนาวีภาคเหนือได้สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นที่ตั้งศาลกรมหลวงชุมพร และเห็นว่าพื้นที่ธรณีสงฆ์ ของวัดพระธาตุจอมแตง อำเภอแม่ริม ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของคลองส่งน้ำชลประทาน อันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ลักษณะเป็นดอยสูง เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ เหมาะสมที่จะตั้งศาลฯเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการฯจึงได้นมัสการขออนุญาตเจ้าอาวาส วัดพระธาตุจอมแตง เพื่อขอใช้สถานที่ดังกล่าวก่อตั้งศาลฯ ซึ่งคณะกรรมการวัดฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาลกรมหลวงชุมพรฯ ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ผู้มีจิตศรัทธา ในพระองค์ท่านจึงได้มีหนังสืออนุญาตเป็นหลักฐานให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวของวัด พระธาตุจอมแตง เป็นที่ตั้งศาลฯไว้ประดิษฐาน พระรูปกรมหลวงชุมพร

   วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๓ ได้ทำพิธีเททองหล่อพระรูปเหมือนขนาดเท่าพระองค์จริง ณ มูลนิธิ เสด็จพ่อกรมหลวงชุมพร ฯ วัดรวก ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นประธานในพิธี 

  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๙ ได้อัญเชิญพระรูป ฯ มาประดิษฐานที่ศาล ฯ ชั่วคราวบริเวณวัดพระธาตุจอมแตง ถนนโชตนา ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กิโลเมตรที่ ๑๙ และได้รับความกรุณาจากคณะสงฆ์และกรรมการวัดให้ใช้ที่ดินของวัดพระธาตุจอมแตง เพื่อก่อสร้างศาลที่ประทับและประดิษฐานเป็นการถาวรในที่ดินประมาณ ๕ ไร่ โดยที่ หลวงพ่อ สำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็น ประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ชมรมนาวีภาคเหนือได้รับความร่วมมือ จากทหารเรือทั้งในและนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือในพระองค์ท่านร่วมกันบริจาคทรัพย์ ดำเนินการสร้างศาลที่ประทับถาวรเสร็จ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๑ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาทเศษ (สองแสนห้าหมื่นบาทเศษ) 

  ที่มา ศาลกรมหลวงชุมพร แม่ริม เชียงใหม่ (gotwodays.com)


กิจกรรม