คิวรถสองแถว [สันกำแพง(ตลาดสันกำแพง) ->เชียงใหม่(กาดหลวง)] *ขาเข้าเมือง*

กำหนดการวิ่งรถโดยสารประจำทาง สาย 2586 สันกำแพงเชียงใหม่

  • รถออกจากสันกำแพงเช้า 06.00 น.
  • รถออกจากสันกำแพงเที่ยวสุดท้าย 18.30น.(บ๊วย)
  • รถออกจากเชียงใหม่เที่ยวสุดท้าย 20.00น.

อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์สันกำแพงแยกถนนคนเดิน

*หมายเหตุ กรณีวันเสาร์ถ้ามีถนนคนเดินรถจะไปจอดพักคิวที่สี่แยกใกล้จิรศักดิ์คลินิก

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่