จริงใจ แกลอรี่
โกดังจริงใจ ของกลุ่มเซ็นทรัล พื้นที่เพื่องานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ในย่านจริงใจ
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่