จุ่มหน้าหม้อ
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบูบุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม +ของหวาน
ราคา 219  บาท

*Update February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF จุ่มหน้าหม้อ


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่