บุญพืช 2001

บริษัทบุญพืช (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ประกอบธุรกิจ การจำหน่ายปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริม ตรา "บุญพืช" และ"บิ๊กทวีส์"และผลิตและจำหน่าย "ต้าร์ต้าร์”ปลายปี พ.ศ. 2553 ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่บริษัทใส่ใจในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตปุ๋ยบุญพืชโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย การควบคุมมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร โดยมีเลขที่ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญ นโยบายหลักของบริษัทคือ จำหน่ายสินค้าที่ดีในราคาที่ไม่แพง ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตราบุญพืช ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์เหมือนปุ๋ยเคมีทั่วๆไป แต่เป็นปุ๋ยเคมีที่มาจากแร่ธาตุธรรมชาติ 100% และที่สำคัญเป็นแหล่งแร่ธาตุธรรมชาติแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ค้นพบว่ามีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมครบถ้วน อุดมด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณที่เหมาะสมที่สุด

ที่มา ปุ๋ยบุญพืช

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่