เทศบาลตำบลเชียงดาว


บริการTEL 
สำนักปลัด 053-455079 ต่อ 26
งานพัฒนาชุมชม , งานนิติการ และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
053-455079 ต่อ 16
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
053-455079 ต่อ 19
กองช่าง
053-455079 ต่อ 18
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 053-455079 ต่อ 17
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
053-455079 ต่อ 16
กองคลัง
 053-455079 ต่อ 15
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่