เรดาร์แม่โจ้ (สายเก่า) เรดาร์คอนสตรัคชั่น

กิจกรรม