คิงคอลเลจ
 • ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-306-733
  • เปิดทุกวัน 09:00-19:00
 • https://www.facebook.com/English-and-Art-by-Kings-College-and-Pitcha-246567195358101/...
 • คิงคอลเลจ
 • #สอนภาษาอังกฤษ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7956114, 99.0053526   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ King’s College เปิดดำเนินการโดยการร่วมทุนของ King’s Group of English Language Schools ที่ประเทศอังกฤษที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติเป็นอย่างดีนักเรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษจะได้รับทั้งความรู้และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อีกทั้งยังสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเรียนการสอนของอาจารย์ชาวอังกฤษที่มีวุฒิการสอนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง โดยแต่ละกลุ่มจะจำกัดผู้เรียนประมาณ 5-10 คน/กลุ่ม

กิจกรรม