จุดตรวจ โควิท เชียงใหม่ (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ถนนอัษฎาธร ตำบลป่าตัน  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-801-192 ,053-801-193
  • เปิดทุกวัน 08:00-16:00
 • http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc/prnews/pr110.html...
 • จุดตรวจ โควิท เชียงใหม่ (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • #โรคโควิด-19
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8074507, 98.9944180   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการบริการวิชาการชุมชน : การจัดตั้งระบบเชิงรุกเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 (Drive - Thru COVID - 19 Testing) ขึ้น และเพิ่มจุดให้บริการตรวจภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจได้ ณ “โครงการจริงใจ มาร์เก็ต (Jing Jai Market)” จังหวัดเชียงใหม่  เพิ่มเติมจากเดิมที่ท่านสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

  ดังนั้น คณะเทคนิคการแพทย์ จึงสนับสนุนค่าตรวจแก่ประชาชนทั่วไป รายละ 2,500.- บาท จากค่าตรวจปกติ 3,500.- บาท ซึ่งผู้สนใจ สามารถชำระค่าตรวจได้ในราคา 1,000.- บาท (จำกัดจำนวน 500 ราย)

  ด้วยวิธีการตรวจแบบ Real-Time RT PCR ซึ่งจะได้ผลการตรวจที่แม่นยำ รวดเร็ว และสามารถทราบผลทาง SMS ได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะใช้วิธีการป้ายคอ (Throat swab) ใช้เยื่อบุที่อยู่ในคอ , เนื้อเยื่อหลังจมูก (Nasopharyngeal swab) ของรับบริการ เพื่อเอาเชื้อที่อยู่ลึกเข้าไปในโพรงจมูก มาตรวจในห้องปฏิบัติการ เพื่อเพาะหาเชื้อไวรัสต่อไป

  ผู้สนใจเข้ารับการตรวจ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์ https://www.covidtestcnx.org/

  2. กรอกข้อมูลและเลือกเวลาเข้ารับบริการ

  3. ชำระเงินแบบออนไลน์ (โอนผ่านเลขบัญชี)

  4. แจ้งหลักฐานการส่งตรวจ ทางไลน์ @covidtestcnx

  5. เข้ารับบริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจโดยการป้ายจมูกและลำคอ

  6. รอรับผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ภายใน 24 ชั่วโมง


  *** สถานที่ตรวจ ***

  ท่านสามารถเข้ารับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ได้ที่

  ==> “โครงการจริงใจมาร์เก็ต (Jing Jai Market)” ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  Google Map : https://goo.gl/maps/cqxydLfNNfHoBNkGA

  สามารถรับการตรวจได้ทุกวัน

  เวลา 08.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.

  ท่านที่สนใจเข้ารับการตรวจจะต้องทำการลงทะเบียน จองคิว และชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code

  +++ นอกจากจุดตรวจดังกล่าวแล้ว ท่านยังสามารถเข้ารับบริการตรวจได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จ.ลำพูน (อาคาร HPB4) ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน  อีกด้วย โดยมีรายละเอียดสำหรับการเข้ารับบริการตรวจเหมือนกันทั้งสองที่


  =========================================


  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

  1. โครงการ PHPT   โทรศัพท์   053-801192-3

  2. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โทรศัพท์  053-936027

  ที่มา ams.cmu.ac.thกิจกรรม