แกลสซี่แลนด์


บริษัท แกลสซี่แลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยมีกิจการในเครือคือ หจก.ธ.ปราณีการเกษตร และ แกลสซี่ฟาร์มดำเนินธุรกิจครบคลุมงานภูมิทัศน์และเกษตรกรรม ให้บริการครบวงจร อาทิเช่น งานติดตั้ง (สปริงเกลอร์/โรงเรือนเพาะปลูก/ตกแต่งภูมิทัศน์/ติดตั้งหญ้าเทียม) จำหน่ายสินค้า (อุปกรณ์ระบบน้ำ อุปกณ์การเกษตร พลาสติกโรงเรือน หญ้าสนาม เมล็ดพันธุ์ หญ้าเทียม) ภายใต้นโยบาย ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

บริษัท แกลสซี่แลนด์ จำกัด จะพัฒนาธุรกิจทางภูมิทัศน์และการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอคุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ตามสโลแกน Your Green Partner ในวันนี้ บริษัท แกลสซี่แลนด์ จำกัด ได้ก้าวสู้ความเป็นองค์กรผู้ให้บริการอย่างครบวงจร ในรูปแบบ Smart Business โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารแกลสซี่แลนด์ เลขที่ 23/1 หมู่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา GrassylandOfficialเทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่