ผักรักคุณ (ตลาดเมืองใหม่)
 • ถนนเมืองสมุทธ ตำบลช้างม่อย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-965-148 ,095-269-1994
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • https://pakrakkhun.business.site/...
 • ผักรักคุณ (ตลาดเมืองใหม่)
 • #ผักผลไม้
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7991585, 98.9978153   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  "ผักรักคุณ"  จัดจำหน่าย ภายใต้ บริษัท ผักรักคุณ อินดัสตรี้(ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร เราเป็นโรงงานผู้ผลิตผักสด ที่ได้รับมาตราฐานห่วงใยสิ่งแวดล้อมโดยมีฟาร์มเป็นของเราเอง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กลางของภาคเหนือ ศุนย์การเกษตรหลักของประเทศไทย ด้วยการคมนาคม และแหล่งผลิตต่างๆ และมีโรงงานแพ็คบรรจุที่ได้รับมาตราฐานโรงงาน GMP/ และผลิตผลที่มาตราฐานทางเกษตร GAP ซึ่งปัจจุบันเราดำเนินการหลายด้านของการบริการ และปัจจุบันยังเป็น Supplier(หลัก) ให้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำในภาคเหนืออีกด้วย การบริการของเรามีดังนี้ ปัจจุบันเรามีการดำเนินธุรกิจทางบริการ 2 อย่าง ได้แก่

  1.  Supplier เราเป็นซับพลายเอ่อให้แก่บริษัท ห้างร้าน โรงงาน โรงแรม ในการจัดหาวัตถุดิบตามจำนวนออเดอร์ในแต่ละวันของลูกค้า ซึ่งคำนึงถึงคุณภาพ และมาตราฐานเป็นหลัก และการขนส่งที่ตรงเวลาเป็นหัวใจสำคัญของเรา
  2. การรับผลิต และ สร้างแบรนด์ OEM เราเป็นโรงงานผู้ผลิตอย่างครบวงจร ได้แก่ รับแพ็คและบรรจุผักและผลไม้รวมถึงการรับสร้างแบรนด์พร้อมจัดจำหน่าย   

  ทางบริษัทได้ดำเนินโครงการต้นแบบผักปลอดภัย โดยผักรักคุณ ในจังหวัดเชียงใหม่ และคาดว่าจะขยายลูกสวนที่ทำการผักปลอดภัยต่อไปเรื่อยๆในจังหวัด และต่างจังหวัดในปี พ.ศ 2562 ต่อไป

  ผลผลิตจากโครงการต้นแบบ ผักปลอดภัย ผักรักคุณในปัจจุบัน ประกอบด้วย

  • ผักปลอดภัยGAP กว่า 70  ชนิด ได้แก่
  • สมุนไพร
  • เห็ด
  • ผักไฮโดรโปนิกส์
  • ผักสวนครัว

  ที่มา pakrakkhun.business.site


กิจกรรม