ออร์คิดแก๊ส (สันนาเม็ง 2)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม