เอไอเอสช็อป เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ( แอร์พอร์ต พลาซ่า )

กิจกรรม