จูล่งหมูกระทะ(หลัง รร.ปริ้นส์)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูกระทะ บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม +ซีฟู้ด
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา199 บาท

*Update February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF จูล่งหมูกระทะ หลัง รร.ปริ้นส์


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่