ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว (เชียงใหม่-หางดง)


ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว เป็นธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวประเภทบะหมี่และเกี๊ยว ลักษณะธุรกิจเป็นแฟรนไชส์ซื่งแพร่หลายกันมากทั่วประเทศไทย ตามตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะตลาดอาหารกลางคืน จะพบเห็น ร้านชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว เกือบทุกที่ สร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยรู้จักอย่างแพร่หลาย

REF : https://th.wikipedia.org

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่