รปภ. ธันเดอร์ฟอร์ซ

บริษัทรักษาความปลอดภัย ธันเดอร์ ฟอร์ซ จำกัด เปิดดำเนินการให้บริการงานด้านการรักษาความ     ปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ  ได้แก่ โครงการหมู่บ้านจัดสรร โรงแรม  โรงงาน  บริษัท ห้างร้าน สถานที่ราชการ ฯลฯ  เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหา     ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ จนกระทั่งต้องปิดตัวเองไป ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงาน ผลที่ตามมา   คือ การก่ออาชญากรรมหลากหลายรูปแบบอยู่ตลอดเวลาไม่   เลือกสถานที่ อันจะนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สิน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จึงว่าจ้าง บริการรักษาความปลอดภัย เข้ามารับผิดชอบแทน 

  บริษัทรักษาความปลอดภัย ธันเดอร์ ฟอร์ซ จำกัด มีทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่มีคุณภาพ ขอยืนยันว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงานการบริการของเรา เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การให้บริการที่ดี ผู้ใช้บริการประทับใจปลอดภัย และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบาย และแนวทางในการให้บริการและดำเนินการไว้

ที่มา thunderforceguard.blogspot.com

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่