วังสิงห์คำก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น (ช้างม่อย)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม