การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอดอยสะเก็ด
 • ถนน- ตำบลเชิงดอย  อำเภอ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220
 • 1129 ,053-104-840 ,053-104842 ,053-104843
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • https://www.facebook.com/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด-327666360719594/...
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอดอยสะเก็ด
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอดอยสะเก็ด
 • #จ่ายค่าไฟ #ชำระค่าไฟฟ้า #ขอติดตั้งไฟฟ้า #แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #ขอใช้ไฟฟ้า #งดจ่ายไฟ #ชำระค่าไฟฟ้า #ขอขยายมิเตอร์ #โอนเปลี่ยนนาม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8768053, 99.1548738   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  บริการติดต่อ/ลิงค์
  Call Center1129
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)
  0-5323-3479 , 0-5323-3480
  Facebook (ดอยสะเก็ด)
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด
  หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ดอยสะเก็ด)053-104-840 หรือ 053-104-842 หรือ 053-104-843
  แผนกบัญชีและการเงิน
  • ชำระค่าไฟ ค่าธรรมเนียม
  • ค่ามิเตอร์
  • รับคืนเงินประกันการใช้ไฟ
  • ต่อกลับมิเตอร์ กรณีถูกงดจ่ายไฟ
  • ใบแจ้งหนี้ บิลค่าไฟ
  053-104844
  แผนกบริการและการตลาด(ดอยสะเก็ด)
  • ขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์
  • โอน - เปลี่ยนชื่อ
  • ยกเลิก เพิ่ม ลด ย้าย มิเตอร์
  • ขอขยายเขต
  • ขอรับบริการบำรุงรักษาหม้อแปลง และระบบไฟฟ้า
  053-104-842
  แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ (ดอยสะเก็ด)
  • งานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
  • งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบไฟฟ้า
  • งานซ่อมแซม ปรับปรุง ย้ายแนว ระบบไฟฟ้า
  • งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณการงานก่อสร้าง
  • งานตัดไม้ใกล้แนวไฟฟ้า
  • งานด้านหม้อแปลง
  053-104-843
  ดาว์นโหลด APPS


  บริการข้อมูล-ขอเอกสารผ่าน 1129 PEA Call Center

  โทร 1129 รายละเอียด
  กด 9สนทนาด้วยภาษาอังกฤษ - ระบบโอนสายหาเจ้าหน้าที่
  กด 1แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง - ฟังประกาศไฟฟ้าดับอัตโนมัติ (ถ้ามี)
  กด 2 สอบถามยอดค้างชำระค่าไฟฟ้า
  กด 3 สอบถามข้อมูลทั่วไป - ผ่านระบบอัตโนมัติ กด 1 / ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0 / กลับสู่เมนูหลัก กดเครื่องหมาย #
  กด 4 เสนอแนะหรือร้องเรียน
  กด 5 ขอรับหรือส่งเอกสาร - ขอรับเอกสารผ่าน E-mail กด 1 / ขอรับเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร กด 2 / ขอส่งเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร กด 3 / กลับสู่เมนูหลัก กดเครื่องหมาย #
  กด 6ติดต่อเจ้าหน้าที่

  คู่มือการขอใช้ไฟฟ้า


  การขอมิเตอร์ใหม่

  1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เรียบร้อย
  2. ดึงสายเมนจากอาคารมาที่เสาของการไฟฟ้าฯ
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
  6. สำเนาโฉนด (กรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า๗
  7. แผนผังสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า

  การเพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์

  1. เปลี่ยนขนาดสายเมนเข้าบ้านให้ได้มาตรฐาน(ตามตารางท้ายสุด)
  2. ติดตั้งสายดินที่เบรคเกอร์
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
  6. ใบเสร็จค่าไฟฟ้า

  การยกเลิกไฟฟ้า

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  3. ใบแจ้งหนี้ค่าใช้ไฟฟ้า
  4. แผนผังสถานที่เลิกใช้ไฟฟ้า

  การคืนเงินค่าประกัน

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  3. ใบเสร็จเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า(ครั้งแรก)ถ้าสูญหายให้ไปแจ้งความ(ต้องระบุชื่อ,หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า)

  การย้ายมิเตอร์

  1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เรียบร้อย
  2. ดึงสายเมนจากอาคารมาที่เสาของการไฟฟ้าฯ
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
  6. ใบแจ้งหนี้ค่าใช้ไฟฟ้า

  การขอขยายเขตระบบไฟฟ้า

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. แผนผังสถานที่การขอขยายเขต


  อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า


  ระบบ
  ขนาด
  ค่าต่อไฟตรวจสอบ
  ค่าส่วนเฉลี่ย
  ค่าประกัน
  รวม
  1 เฟส 5(15)
  321.00107.00
  -
  300.00
  728.00
  15(45)
  802.50
  214.00
  1,605.00
  2,000.00
  4,621.50
  30(100)
  1,605.00
  428.00
  5,350.00
  5,000.00
  12,383.00
  3 เฟส 15(45)
  2,407.50642.00
  6,955.00
  6,000.00
  16,004.50
  30(100)
  4,815.00
  1,284.00
  17,655.00
  15,000.00
  38,754.00

  ที่มา แผ่นพับคู่มือการขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยแผนกบริการลูกค้า โทรศัพท์ 053-266-422


กิจกรรม