วัดกู่ต้นโพธิ์

*จากการลงพื้นที่สำรวจไม่พบกู่ต้นโพธิ์ จากการสอบถามชาวบ้านในบริเวณนั้น ได้ทราบว่ากู่ต้นโพธิ์คาดว่าถูกสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยทับไปแล้วเมื่อสิบปีก่อน

ปล.หากท่านใดมีข้อมูลหรือพบสถานที่รบกวนแจ้งทีมงาน CMHY จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่